Privacyverklaring

Universal Healing, gevestigd aan H.T. Kuipers-Rietbergtuin 4, 1705 HJ Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.universalhealing.nl
H.T. Kuipers-Rietbergtuin 4
1705 HJ Heerhugowaard
06 22410876
info [@] universalhealing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Universal Healing verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt ter bevordering van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Universal Healing verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Universal Healing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Universal Healing bewaart persoonsgegevens die je hebt opgegeven ten behoeve van onze diensten 7 jaar (wettelijk vereist).

Delen van persoonsgegevens met derden

Universal Healing verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de nieuwsbrief worden de gegevens verwerkt op de website van Laposta.nl. Voor het privacy beleid van Laposta kun je terecht op Laposta.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Universal Healing gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover we niet wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Universal Healing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info [@] universalhealing.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Universal Healing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Universal Healing neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info [@] universalhealing.nl.